I 1988 overtog vi gården, der er Sørens fødehjem. Gården blev omlagt til økologi i 1991 og i dag har det udviklet sig til et økologisk landbrug med 50 jerseykøer, gartneri og gårdbutik.                                      

Økoladen er et alsidigt økologisk landbrug, der foruden gartneri og gårdbutik også har dyrehold, der består af jerseykøer og stude. Samtidig dyrkes der ca 100 ha. med græs, korn og majs til foder til dyrene. En del af arealerne er engjord, der er fine til afgræsning af stude og kvier.

En del af vores engarealer hører ind under Lem kær vådområde, der ligger op ad Venner Å. Det vil sige, at marken står under vand fra åen om vinteren, men er et udmærket afgræsningsareal om sommeren.

Mælken fra jerseykøer indeholder  mere fedt og protein, end andre racer af malkekvæg, men koen giver heller ikke så mange liter mælk. Mælken fra vores køer leverer vi til Thise Mejeri.

Vores køer får en kalv ca. en gang om året. Kvierne får lov at vokse op, og når de er ca. 2 år gamle, får de en kalv og derefter begynder vi at malke dem.

Kødet fra jerseykøer  egner sig bedst til fars, pølser og spegepølser.  

Når kalven bliver født, går den sammen med koen de første dage og får mælken fra koen. Derefter kommer den til at gå sammen med andre kalve og får mælk, kraftfoder, hø og  græs.

Fra sidst i april til november går kalvene på græs og i hytter herhjemme omkring  gården.

Når kalvene er omkring 6 mdr. bliver de kørt i engen.

Jersey en race som er fremavlet til at producere mælk og kødproduktionen fra tyrekalvene er normalt ikke rentabelt.

Vi  vælger at stude tyrekalvene og lade dem vokse op, i stedet for at aflive dem som nyfødte, som man gør i mange jersey besætninger,

Når en tyrekalv bliver studet bliver den mere rolig og trives bedre på grovfoder (dvs. græs og ensilage).

 Studene slagtes når de er ca. 2 år.

Fra november til sidst i april går kalvene i fællesbokse med strøhalm og de bliver fodret med  græsensilage og kraftfoder.